Menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Besef dat het bij jou begint!

Leestijd: 4 minuten

“Samen gaan we ervoor.” Laten we onze successen vieren en oog hebben voor elkaar. En weet mijn deur staat altijd open.” roept de woningcorporatie directeur vol enthousiasme op de personeelsbijeenkomst. De meeste medewerkers klappen en lachen, er heerst een positieve sfeer. Vol goede moed gaan ze aan de slag. Ze voelen zich gehoord en willen er samen voor gaan.

Ze zijn gemotiveerd aan het werk als de directeur de dag erna de voordeur binnenkomt. Hij loopt in snelle draf, zijn blik gericht op zijn telefoon en groet niemand op weg naar zijn kantoor helemaal boven in het gebouw. Zijn deur gaat dicht en ook niet meer open, want de dagen zitten vol met overleggen. “Nee, een afspraak maken is lastig, over twee weken is er mogelijk wat ruimte in zijn agenda.” geeft zijn secretaresse aan. Dit gebeurt meerdere keren.

Het effect wordt zichtbaar.

In de weken erna neemt het geroezemoes toe bij de koffie machine, iedereen vindt er wat van en voelt zich niet gezien. Dit voelt niet als samen. Dit uit zich ook in de teamoverleggen waar de stelligheid in standpunten toeneemt hoe het werk moet worden uitgevoerd. Voor het vieren van successen is geen tijd meer, de aandacht gaat uit naar wat er niet goed gaat. 

Extra overleggen worden gepland en de werkdruk loopt snel op. Een aantal medewerkers trekt zich terug en de focus ligt op het eigen werk. Klokslag 5 uur is het pand uitgestorven. Ze zijn zo aan het rennen met elkaar dat ze juist uit verbinding gaan en oog voor elkaar verliezen.

Mensen kijken naar wat je doet, niet wat je zegt.

Besef dat het bij jou begint! Als directeur heb jij de meest invloedrijke voorbeeldfunctie. Mensen kijken naar wat je doet, niet naar wat je zegt. Als jij dit zelf niet voluit doorleeft en laat zien, hoe verwacht je dan dat je medewerkers het laten zien en doen.


Het valt me op dat leiders zich niet altijd realiseren hoe groot hun invloed en de impact van hun gedrag is. Dit werkt door in alle lagen van de organisatie. Zeg niet wat ze moeten doen, maar ben zelf het inspirerende voorbeeld door het te laten zien in je doen en laten. Dan ben je geloofwaardig en heb je een positieve invloed op ineffectieve gedragspatronen die in de organisatie leven. 

Laat het vanuit jouw kant komen.

Wil je dat medewerkers oog hebben voor een ander, laat dan zelf zien dat jij dat ook hebt en groet mensen. Staat jouw deur echt open of is daar helemaal geen tijd voor omdat je agenda overvol zit? Als medewerkers niet naar jou toekomen, loop dan zelf eens naar ze toe en stel ze vragen.

Ben de leider die je medewerkers nodig hebben en dat begint bij jou!
Als jij het uitdraagt, zichtbaar bent, oprechte aandacht hebt voor je medewerkers en daar tijd voor maakt, voelen ze zich gezien, vergroot je het vertrouwen en kan de focus en energie zich effectief richten op het werk dat je samen te doen hebt vanuit verbinding. Zonder verbinding kan er niets nieuws ontstaan.

Hoe zou jij als leider herinnerd willen worden? En wat zou je dan vandaag al anders doen?

Groeten Tinus

Delen:

meer zoals dit:

Download nu mijn geniale e-book

En leer al mijn geheimen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum efficitur quam vel scelerisque consectetur.